Ik heb een conflict. Hoe verder?

Wat is een conflict en vooral hoe los je het op? Stel, je hebt ruzie met bijvoorbeeld de buurman of een collega. Je kunt elkaar niet ontlopen. Niemand is happy. Allemaal wil je een oplossing. Hoe nu verder?

 

Een conflict gaat om de inhoud van een kwestie of om de relatie tussen betrokkenen. Alle partijen voelen zich betrokken bij de oplossing van het conflict en zullen in min of meerdere mate een eigen verantwoordelijkheid in zien voor de relatie tot de andere partij(en). Hierbij dient men bereid te zijn om verlies te nemen. Uiteindelijk kent een conflict geen winnaars.

Op dit gevoel van verantwoordelijkheid kun je verder bouwen. De complexiteit van een conflict ligt besloten in het feit dat drie kernbegrippen elkaar beïnvloeden (contradictie, gedrag en houding). De houding van de één kan het gedrag van de ander beïnvloeden, maar dat gedrag kan ook weer de contradictie beïnvloeden. Omdat mede daarom normale communicatie veelal wat troebel is (geworden) is het aan te raden om een derde naar diens mening te vragen.

Er zijn altijd hoofd- en bijzaken, -en onderbuik gevoelens, trots en ego dat gescheiden bezien moet worden. Als je dit weet kun je altijd een conflict situatie herkennen. De oplossing ligt bij jou. Jij hebt veel invloed op de tegenpartij. Gebruik die invloed positief, blijf rustig en kalm en alles komt goed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *