Conflict Israël

Conflict Israël | Israël moet vandaag nog aanvallen en ontwapenen.

In het Midden-Oosten is Israël het enige land zonder Islamitische meerderheid (20% Bron: Wiki). Het is ook het enige land met een Joodse meerderheid (76%). Er speelt nu té lang een conflict tussen Joden en Moslims dat opgelost moet worden. Soms moet je een conflict aangaan om ‘t op te lossen. Dit probleem gaat om land en religie nl. de Thora (1e Testament) de Bijbel en de Koran. Meer filosofisch georiënteerde levensbeschouwelijke visies buiten beschouwing gelaten zijn dit de drie geloven van het boek.

Een andere Visie.

Nu stelt de ene partij het volgende: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen” bedoelende Israël. De andere partij zegt: Islam is de enige religie en de enige ware religie want ‘t is de laatste die alle evangeliën compleet maakt. Niet één enkele van alle profeten in die tijd gedroegen zich in het algemeen als voorbeeld van de ideale mens. Noch hebben ze als een voorbeeld gesproken noch geschreven, Jezus, Paulus, Petrus, Ibrahim de hele rataplan klinkt allemaal weinig 2012.

Dus religie kun je beter los zien van het land. En als ‘t de voor Joden en Moslims heilige gebouwen moet kosten dan moet dat maar. Met steun uit het Midden-Oosten en rugdekking van de VN moet de Staat Israël vandaag nog binnenvallen en ieder huis ontwapenen. Vervolgens 2 jaar militaire politie de rechtsorde laten herstellen en handhaven en onder mandaat streng optreden; één steen betekend die 2 jaar levenslang voor 18+ of 25 jaar voor minderjarigen. Eén raket betekend die 2 jaar de doodstraf voor iedereen. Na misschien 3 jaar is de rust terug en hebben beide partijen de schade opgenomen en geaccepteerd en moet men wel samenwerken en opbouwen wat iedereen daar zo lang dierbaar is geweest.

Namelijk hun liefde voor het land.

Een conflict kent nooit winnaars en verder modderen is nu klaar. Aanvallen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *